مصلحات
  • انیسون
  • عسل

شربت عود

مزاج
مزاج:

سرد و خشک

درجه:

2-2

گروه:

سبزی‌ها

بیشتر بدانیم

 

·        مفرح و مقوی کبد و معده گرم و اشتهاآور است.

·        قی صفراوی و تشنگی را فرومی نشاند.

·        صاف کننده خون است و برای یرقان نیز مفید است.

·        برای سینه  و نیروی جنسی مضر است.

خشک کننده اعصاب و باعث قولنج در سرد مزاجان است.

نظرات کاربران
دریافت نظرات
نام کاربر
پست الکترونیک (منتشر نخواهد شد)
متن نظر